Beheerraad
't Klokhuis Sleidinge
Parochiecentrum
Beheerraad
De gebouwen zijn eigendom van de vzw Parochiale werken Sint- Joris. Zij worden kosteloos verhuurd aan de vzw ’t Klokhuis dat instaat voor de uitbating. Alle uitbatings- , onderhouds- en infrastructurele kosten worden gedragen door de vzw ‘t Klokhuis.

De vzw ’t Klokhuis wordt geleid door een beheerraad die verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur en de toekomstige uitbouw van het parochiaal centrum.
De gerante (in loondienst bij de vzw) verzorgt de uitbating van het café, het dagelijks onderhoud en volgt de reserveringen op.

Per kwartaal wordt een stuurgroepvergadering gehouden met de thuisverenigingen, waarbij de werking van de vzw ’t Klokhuis wordt besproken.
Leden beheerraad:
Voorzitter
Dirk Meiresonne

Secretaris
Anne Langouche

Penningmeester
Lucien Van Hecke

Lid
Johan Bundervoet
Beheerraad
De gebouwen zijn eigendom van de vzw Parochiale werken Sint- Joris. Zij worden kosteloos verhuurd aan de vzw ’t Klokhuis dat instaat voor de uitbating. Alle uitbatings- , onderhouds- en infrastructurele kosten worden gedragen door de vzw ‘t Klokhuis.

De vzw ’t Klokhuis wordt geleid door een beheerraad die verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur en de toekomstige uitbouw van het parochiaal centrum.
De gerante (in loondienst bij de vzw) verzorgt de uitbating van het café, het dagelijks onderhoud en volgt de reserveringen op.

Per kwartaal wordt een stuurgroepvergadering gehouden met de thuisverenigingen, waarbij de werking van de vzw ’t Klokhuis wordt besproken.


Leden beheerraad:
De gebouwen zijn eigendom van de vzw Parochiale werken Sint- Joris. Zij worden kosteloos verhuurd aan de vzw ’t Klokhuis dat instaat voor de uitbating. Alle uitbatings- , onderhouds- en infrastructurele kosten worden gedragen door de vzw ‘t Klokhuis.

De vzw ’t Klokhuis wordt geleid door een beheerraad die verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur en de toekomstige uitbouw van het parochiaal centrum.
De gerante (in loondienst bij de vzw) verzorgt de uitbating van het café, het dagelijks onderhoud en volgt de reserveringen op.

Per kwartaal wordt een stuurgroepvergadering gehouden met de thuisverenigingen, waarbij de werking van de vzw ’t Klokhuis wordt besproken.


Leden beheerraad:
Voorzitter
Dirk Meiresonne


Secretaris
Anne Langouche


Penningmeester
Lucien Van Hecke


Lid
Johan Bundervoet


Voorzitter
Dirk Meiresonne


Secretaris
Anne Langouche


Penningmeester
Lucien Van Hecke


Lid
Johan Bundervoet


E-mail: info@klokhuis-sleidinge.be
                                 © vzw 't Klokhuis Sleidinge 2018. All Rights Reserved.
E-mail: info@klokhuis-sleidinge.be
© vzw 't Klokhuis Sleidinge 2018. All Rights Reserved.
E-mail: info@klokhuis-sleidinge.be
© vzw 't Klokhuis Sleidinge 2018.
All Rights Reserved.
't Klokhuis Sleidinge Parochiecentrum
't Klokhuis Sleidinge Parochiecentrum
't Klokhuis Sleidinge Parochiecentrum
't Klokhuis Sleidinge Parochiecentrum