Beheerraad
't Klokhuis Sleidinge
Parochiecentrum
Beheerraad
De gebouwen zijn eigendom van de vzw Parochiale werken Sint- Joris. Zij worden kosteloos verhuurd aan de vzw ’t Klokhuis dat instaat voor de uitbating. Alle uitbatings- , onderhouds- en infrastructurele kosten worden gedragen door de vzw ‘t Klokhuis.

De vzw ’t Klokhuis wordt geleid door een beheerraad die verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur en de toekomstige uitbouw van het parochiaal centrum.
De gerante (in loondienst bij de vzw) verzorgt de uitbating van het café, het dagelijks onderhoud en volgt de reserveringen op.

Per kwartaal wordt een stuurgroepvergadering gehouden met de thuisverenigingen, waarbij de werking van de vzw ’t Klokhuis wordt besproken.


Leden beheerraad:

Voorzitter
Dirk MeiresonneSecretaris
Anne LangouchePenningmeester
Lucien Van HeckeLid
Johan Bundervoet


Beheerraad
De gebouwen zijn eigendom van de vzw Parochiale werken Sint- Joris. Zij worden kosteloos verhuurd aan de vzw ’t Klokhuis dat instaat voor de uitbating. Alle uitbatings- , onderhouds- en infrastructurele kosten worden gedragen door de vzw ‘t Klokhuis.

De vzw ’t Klokhuis wordt geleid door een beheerraad die verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur en de toekomstige uitbouw van het parochiaal centrum.
De gerante (in loondienst bij de vzw) verzorgt de uitbating van het café, het dagelijks onderhoud en volgt de reserveringen op.

Per kwartaal wordt een stuurgroepvergadering gehouden met de thuisverenigingen, waarbij de werking van de vzw ’t Klokhuis wordt besproken.Leden beheerraad:
't Klokhuis Sleidinge Parochiecentrum
De gebouwen zijn eigendom van de vzw Parochiale werken Sint- Joris. Zij worden kosteloos verhuurd aan de vzw ’t Klokhuis dat instaat voor de uitbating. Alle uitbatings- , onderhouds- en infrastructurele kosten worden gedragen door de vzw ‘t Klokhuis.

De vzw ’t Klokhuis wordt geleid door een beheerraad die verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur en de toekomstige uitbouw van het parochiaal centrum.
De gerante (in loondienst bij de vzw) verzorgt de uitbating van het café, het dagelijks onderhoud en volgt de reserveringen op.

Per kwartaal wordt een stuurgroepvergadering gehouden met de thuisverenigingen, waarbij de werking van de vzw ’t Klokhuis wordt besproken.


Leden beheerraad:

Voorzitter
Dirk MeiresonneSecretaris
Anne LangouchePenningmeester
Lucien Van HeckeLid
Johan BundervoetVoorzitter
Dirk MeiresonneSecretaris
Anne LangouchePenningmeester
Lucien Van HeckeLid
Johan Bundervoet


E-mail: info@klokhuis-sleidinge.be
                                 © vzw 't Klokhuis Sleidinge 2018. All Rights Reserved.
't Klokhuis Sleidinge Parochiecentrum
E-mail: info@klokhuis-sleidinge.be
© vzw 't Klokhuis Sleidinge 2018. All Rights Reserved.
E-mail: info@klokhuis-sleidinge.be
© vzw 't Klokhuis Sleidinge 2018.
All Rights Reserved.